Kontrastmarkering

För alla typer av behov

kontrastmarkering2

Kontrastmarkeringar efter behov.

Kontrastmarkering är ett viktigt och lagstadgat steg enligt boverkets Byggregler ( BBR ) vid tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler. Det underlätta för personer med nedsatt synförmåga och andra orienteringssvårigheter att enklare hitta i lokalen och på samma gång förhindra olyckor.

Kontrastmarkering kan utformas på en mängd olika sätt. Det vanligaste är prickar eller fyrkanter. Det blir tydligt men inte påträngande och passar utmärkt på kontor/ miljöer där samma personer vistas varje dag. För att sticka ut och göra kontrastmarkeringen lite roligare, kan man arbeta med andra mönster och former. Fråga oss gärna så tar vi fram en unik lösning för just ert företag.

Mer publika utrymmen där det vistas mycket nya personer eller där det är svårt att se glasytorna, brukar vi rekommendera tvåfärgad kontrastmarkering. Oftast monteras dessa i två höjder för att både sittande och gående skall uppmärksammas på glasen och förhindra olyckor.

Kontrastmarkering Glasfront folie

Vill du få en kostandsfri offert?

    Ditt namn


    Ditt telefonnummer


    Din e-post (obligatorisk)


    Captcha
    captcha